Vesmírne podujatia pre všetkých

Dobrodružné vzdelávanie a unikátny športový zážitok

Ochrana súkromia

Nikdy nezneužijeme Vaše osobné údaje. Sme pevne odhodlaní chrániť súkromie Vašich osobných údajov. Nižšie uvedené pravidlá sa vzťahujú na webové stránky Spaceman Championship a webové stránky www.spacemanchampionship.com, www.spcmn.org, www.spcmn.sk, atď.

1. Účel

Tieto zásady ochrany osobných údajov slúžia na to, aby Vás informovali (1), aké osobné údaje by sme mohli počas vašej návštevy webových stránok zhromaždiť, (2) prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje, (3) k čomu potrebujeme Vaše osobné údaje, (4) v akom prípade môžeme použiť Vaše osobné údaje a (5) ako môžete spravovať Vaše osobné údaje.

Prosím, berte na vedomie, že pravidlá pre ochranu osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie poskytnuté Vami. Pravidlá sa nevzťahujú na údaje poskytnuté tretej strane ako napríklad sociálné siete ako sú Facebook, YouTube, Twitter, atď. Prosím, pozrite ich vlastné pravidlá pre ochranu osobných údajov.

2. Váš súhlas

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s pravidlami, ktoré sú popísané v našich podmienkach pre spracovávanie osobných údajov. Pokiaľ s podmienkami o ochrane osobných údajov nesúhlasíte, prosím nenavštevujte našu webovú stránku.

Vyhradzujeme si právo občas upravovať alebo meniť podmienky v pravidlách ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše ďalšie používanie našich stránok po zverejnení zmien v podmienkach, bude znamenať, že s týmito podmienkami súhlasíte.

3. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, alebo ak chcete vykonať zmeny vo svojich osobných údajoch, ktoré sme uchovali, pošlite nám email na adresu info@spcmn.org.

4. Informácie ktoré môžeme zhromaždiť

S výnimkou, ako je uvedené nižšie, nebudeme Vaše osobné údaje predávať, meniť, zbavovať sa ich alebo prenajímať.

(a) Osobné údaje. Použitie niektorých funkcií webu ako založenie profilu, prihlásenie k odberu spravodaja, alebo žiadosť o spätnú väzbu na jeden z našich prieskumov vyžaduje poskytnutie niektorých osobných informácií, inými slovami ide o údaje, ktoré Vás identifikujú a popisujú, ako je napríklad vaše meno, fotografia, e-mailová adresa , telefónne čísla, adresa, PSČ, dátum narodenia, pohlavie, výška, váha (“Osobné údaje”).

(b) Anonymné informácie. Aj v prípade, keď nemáte záujem o zasielanie noviniek, alebo vyplňovanie dotazníkov, môžeme zhromaždiť ne-osobné údaje. Napríklad naše servery vedú protokol činností a aktivít a zaznamenávajú počet návštevníkov našich webových stránok. Informácie v protokole činnosťou je anonymné a nie je Vás možné rozpoznať. Anonymné informácie, ktoré náš server zhromažďuje môžu zahŕňať okrem iného aj IP adresu, vaše registrovanej domény, alebo domovský server, čas prístupu, dátum prístupu, navštívené internetové stránky, počet kliknutí, report o zlyhaní softvéru, typ používaného prehliadača, identifikačné číslo relácie, vyhľadávacie termíny, výsledky vyhľadávania, čas prístupu a adresy navštívených webových stránok.

(c) Súbory cookies a spyware. Nechceme nainštalovať spyware na vašom počítači, ani nepoužívame spyware k získanie informácií z Vášho počítača. Cookies používame k zlepšeniu našich služieb.

(d) Google Analytics. Na našich webových stránkach používame Google Analytics. Google Analytics je web analytických služieb, poskytované spoločnosťou Google. Google Analytics používa súbory cookies k zberu anonymných informácií o používaní údajov, aby pomohli analyzovať, ako používatelia používajú webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané a uložené na server Google v USA. Google bude využívať tieto informácie na zhodnotenie používania stránok, vytváranie správ o činnosti webe a tiež poskytnutie iných informácií spojených s činnosťou a používaním webových stránok.

Google môže tieto informácie poskytnúť tretej strane, ak si to zákon vyžiada, alebo ak si tieto informácie vyžiada tretia strana, v mene spoločnosti Google. Používaním webových stránok súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a to takým spôsobom, ako je popísané v pravidlách pre spracovanie osobných údajů.Google môže tieto informácie poskytnúť tretej strane, ak si to zákon vyžiada, alebo ak si tieto informácie vyžiada tretia strana, v mene spoločnosti Google. Používaním webových stránok súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a to takým spôsobom, ako je popísané v pravidlách pre spracovanie osobných údajov.

5. Ako môžeme použiť Vaše informácie

S výnimkou, ako je uvedené v týchto pravidlách o spracovaní osobných údajov, nepoužijeme ani nezverejníme informácie o jednotlivých návštevách našich stránok, alebo Vaše osobné údaje zhromaždené on-line, žiadne inej strane, ale len tým stranám s ktorými spolupracujeme, alebo sú pridružené bez Vášho povolenia.

(a) Všeobecné informácie. Vaše osobné údaje používame na komunikáciu s Vami ohľadom našich podujatí a v prípade Vášho záujmu o našu firmu, Vaše informácie nám pomôžu vylepšiť Váš zážitok počas Vašej návštevy našich stránok a v niektorých prípadoch aj k podpore našich pretekov, zobrazovaniu priebežných výsledkov (Rebríčky), alebo na informovanie našich návštevník o ľuďoch, ktorí sa zúčastňujú našich pretekov. Vaše údaje môžeme použiť v prípade prevencie proti porušeniu týchto podmienok, alebo v prípade odhalenia zneužívania či umožnenie tretím osobám vykonávať technické, alebo iné úkony našim menom.

(b) Vaše podanie. Poskytnutím Vašich osobných údajov na našich webových stránkach, alebo emailom, vyslovene súhlasíte s našim zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním informácií o Vás, ako je uvedené v týchto podmienkach pre ochranu osobných údajov. Ak nám poskytnete osobné informácie, môžeme tieto informácie použiť na nadviazanie kontaktu s Vami a tiež tieto informácie môžeme poskytnúť určitým tretím stranám na reklamné alebo marketingovám účely.

(c) Použitie anonymných informácií. Môžeme použiť anonymné informácie, ak potrebujeme zistiť akým spôsobom ľudia používajú naše webové stránky, kto sú naši užívatelia a tiež, ako môžeme naše stránky vylepšiť. Anonymné informácie o tom, ako našej používatelia hromadne využívajú webové stránky, môžeme tiež poskytnúť v súhrnnej forme našim partnerom a iným tretím stranám. Môžeme tiež použiť, alebo zdieľať anonymné informácie (alebo aj iné, než osobné informácie, jakkýmkoli iným spôsobom, ktorý považujeme za nevyhnutný, alebo vhodný).

(d) Tretie strany. Môžeme mať príležitostne zástupcu tretej strany, agentov, pobočky a partnerov, ktorí budú vykonávať úkony našim menom, to platí v prípade registrácie, marketingu a analýzy, atd. Tieto subjekty môžu mať prístup k osobným informáciám, ale to len v prípade, že potrebujú vykanávat svoje služby.

(e) Naliehavá situácia. Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť, alebo oznámiť v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné (1) k podriadenie sa správnym normám, alebo k vyhovenie súdnemu procesu vedenému proti nám, alebo webovým stránkam; ak tak rozhodne právo (b), k ochrane a obrane nášho práva, vlastníctva, webových stránok, alebo k ochrane našich užívateľov a (c) konať tak za mimoriadnych okolností k ochrane nášho osobného bezpečia, bezpečie našej pobočky, našich agentov, užívateľov alebo verejnosti.

6. Bezpečnosť

Bezpečie Vašich informácií je pre nás dôležité. Venujeme pozornosť tomu, aby informácie odoslané z Vášho počítača na naše servery boli zabezpečené. Osobné údaje, ktoré sme na našich stránkach nazhromaždili, sú uložené v bezpečí a nie sú prístupné verejnosti. Snažíme sa zo všetkých síl zabezpečiť prenos dát na internete, nemôžeme sa však my, ani iná IT firma zaručiť za 100% bezpečný prenos dát na internete.

7. Odkazy iných webových stránok

Naše stránky obsahujú odkazy na iné weby, ktoré prevádzkujú naše pobočky, naši partneri a tretie strany. Berte, prosím, na vedomie, že princípy opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zadané na týchto iných webových stránkých. Tieto iné stránky, Vám môžu poslať svoje vlastné súbory cookies, zhromažďovať, alebo získavať osobné údaje. Vždy si pamätajte, kde ste sa na webu dostali. Nie sme zodpovední za konanie a pravidlá ochrany osobných údajov tretích strán a iných webových stránok. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali naše pravidlá pre uchovávanie osobních údajov, ale aj pravidlá iných webových stránok ktoré navštívite.

8. Priradenie

Počas prevádzkovania našich stránok, máme právo meniť vlastníkov a organizácie s ktorými spolupracujeme. Prosím, uvedomte si, že v dôsledku toho, môžeme odovzdať Vaše údaje inej spoločnosti s ktorou spolupracujeme, alebo sme sa spojili.

9. Zmeny v týchto pravidlách

Naše stránky sa stále vyvíjajú, môžeme ich meniť, pridať nové služby, funkcie. Ak budú vykonané zmeny ovplyvňovať tieto pravidla, prosím, zhliadnite pravidlá pre ochranu osobných údajov, budeme ich pravidelne aktualizovať.

10. Správa informácií / rozhodovanie

Vždy sa môžete rozhodnúť pre zasielanie pravidelných noviniek a aktualizácií emailom, alebo si vyžiadať odstránenie, či zmenu Vašich údajov na našich webových stránkach. Ak máte takúto požiadavku, prosím pošlite nám email na info@spcmn.org.

Posledná aktualizácia: 1.3.2017


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu http://spcmn.sk/store (platné od 9.3.2017)

Úvodné ustanovenia 

(1) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“). V obchodných podmienkach internetového obchodu http://spcmn.sk/store sa kúpnou zmluvou rozumie registrácia na štart pretekov SPACEMAN CHAMPIONSHIP organizovaných spoločnosťou Spaceman Organization s.r.o., následná platba za registráciu a potvrdenie o registrácii a v konečnom dôsledku účasť na pretekoch SPACEMAN CHAMPIONSHIP.

(2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(3) Predávajúcim sa rozumie Spaceman Organization s.r.o., so sídlom Šustekova 3643/8, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50247158, DIČ: 2120244643, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo:110372/B, e-mail: info@spcmn.org, tel. číslo: +421 904 941 595.

(4) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://spcmn.sk/store (ďalej aj „internetový obchod“) a to len na preteky SPACEMAN CHAMPIONSHIP organizované v Slovenskej republike, pričom zakúpením vstupenky vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Informácie o cene

(1) Informácie o registrácii na konkrétne preteky sú čerpané z verejne prístupných zdrojov (reklamy, rozhlas, TV a billboardy) ako i z oficiálnych stránok predávajúceho (www.spcmn.sk)
(2) Cena registrácie zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena registrácie je uverejnená v registračnom systéme webovej stránky www.spcmn.sk

Kúpna zmluva
Kúpna zmluva je uzatvorená v prípade ak (1) bola prijatá platba na bankový účet predávajúceho (v prípade, že kupujúci platí prevodom na účet) a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby alebo (2) kupujúci zaplatil cez elektronický platobný systém a predávajúci odsúhlasil v systéme správnosť prijatej platby.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese info@spcmn.org

(2) Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za vstupenku alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za vstupenku vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s kúpou, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.

(3) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Platobné podmienky
(1) V prípade platby prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení registrácie, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Po odsúhlasení platby zo strany predávajúceho, obdrží spotrebiteľ email o potvrdení prijatej platby.
(2) V prípade platby internetovým platobným systémom, spotrebiteľ obdrží potvrdenie o prijatí platby okamžite po zaplatení.